We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406

Otworzyć firmę na Cyprze

Zainwestuj w nową cypryjską firmę

Cypr to ważne europejskie centrum biznesowe zapewniające znaczne korzyści inwestorom zagranicznym, takie jak niska stawka podatkowa, stabilna gospodarka i przyjazne terytorium dla każdego rodzaju inwestycji. Procedura rejestracji firmy na Cyprze jest zasadniczo taka sama dla wszystkich podmiotów gospodarczych, mających prostą i przystępną strukturę.

Procedura otwierania firm na Cyprze obejmuje sporządzanie statutu i innych dokumentów wymaganych do założenia firmy cypryjskiej, takich jak podpisy, kopie paszportowe, formularze, itp. Nowi właściciele będą musieli również udać się do miejscowego notariusza, znaleźć biuro dla swojej firmy i założyć konto bankowe. Cypryjski księgowy jest również wymagany przy zakładaniu nowej firmy.

Rodzaje firm opisanych przez naszych specjalistów od zakładania cypryjskich firm

– Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – na Cyprze tego firma, zwana również LTD, może być publiczna lub prywatna, w zależności od rodzaju akcji i wielkości korporacji. Prywatne firmy z o. o. nie potrzebują minimalnego kapitału zakładowego, ale do utworzenia firmy akcyjnej potrzebne jest co najmniej 15 000 €. Obydwa rodzaje mogą być zakładane przez jednego lub więcej akcjonariuszy.

– Oddział, filia lub przedstawicielstwo – te rodzaje rodzaje firm mogą być tworzone niezależnie od rodzimej firmy lub jako jej przedłużenie na Cyprze. Każda struktura ma własne wymagania, które muszą spełnić założyciele. Nasi specjaliści ds. tworzenia firm na Cyprze pomogą ci w przygotowaniu jednej z przedstawionych powyżej form działalności.

Otwieranie prywatnej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) na Cyprze

To najczęstszy rodzaj firmy na Cyprze zakładany przez jednego lub kilku partnerów, w liczbie do 50. Firma musi mieć zarejestrowaną siedzibę na Cyprze i miejscowy management firmy. Akcjonariusze wypuszczają akcje, pieniężne lub niepieniężne mające nominalną wartość, których nie można przenosić. Członkowie prywatnej spółki akcyjnej są obciążeni wierzytelnościami i zobowiązaniami firmy jedynie w zakresie wartości nominalnej ich akcji. W prywatnej firmie z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma minimalnego wymaganego kapitału. Jeśli potrzebujesz pomocy w otwarciu tego rodzaju firmy, możesz polegać na naszych agentach ds. otwierania firm na Cyprze.

Rejestrowanie publicznej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (PLC) na Cyprze

Publiczna firma ograniczona udziałami działa tak samo jak firma prywatna, której akcje są ograniczone, z tym wyjątkiem, że akcje są zbywalne bez ograniczeń i nie ma ograniczeń co do maksymalnej liczby partnerów. Minimalny kapitał zakładowy firmy ograniczonej akcjami wynosi 15 000 €.

Otwieranie cypryjskiego oddziału, filii lub przedstawicielstwa: każda zagraniczna firma może założyć oddziały na Cyprze. Mogą one być utworzone jako oddzielne podmioty od firmy-matki (cypryjskie firmy posiadające firmę zagraniczną jako udziałowiec) lub rozszerzenia spółki-matki na Cyprze. Również firmy zależne są popularną opcją wejścia na cypryjski rynek.

Procedura włączania firmy na Cyprze

Prywatne firmy cypryjskie ograniczone akcjami muszą mieć zarejestrowaną siedzibę na Cyprze i być zarządzane przez zarząd. Upoważniony przedstawiciel firmy wyznaczony przez pełnomocnika może przeprowadzić procedurę rejestracji firmy na Cyprze. Konieczne może być osobiste stawienie się do otwarcia konta bankowego w celu podpisania dokumentów i okazania dowodu rejestracyjnego oraz dokumentów tożsamości managerów.

Rejestracja podatku VAT jest obowiązkowa tylko dla firm prowadzących działalność podlegającą podatkowi od towarów i usług, takim jak handel. W przypadku, gdy musisz zarejestrować swoją firmę do podatku VAT, nasi konsultanci w sprawach dotyczących otwierania firm cypryjskich chętnie ci pomogą.

Nowa firma na Cyprze musi zatrudniać pracowników. Rekrutacja nie jest trudnym procesem, jeśli współpracujesz z portalami oferującymi pracę i agencjami rekrutacyjnymi, zwłaszcza, że siła robocza na Cyprze jest bardzo dobrze wyszkolona. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na Cyprze jest dość wysokie, a pracownik zarabia tu około 1800 €.

Najważniejsze fakty dotyczące Cypru

– Standardowa stawka podatkowa od osób prawnych dla firm zarejestrowanych na Cyprze wynosi 12,5% i jest ona jedną z najniższych w Europie.

– Standardowa stawka VAT wynosi 19%, ale obowiązuje obniżona stawka 8% i 5%. Istnieją również usługi i towary, do których stosuje się zerową stawkę VAT. Minimalny roczny obrót, jaki musi osiągnąć firma, aby móc zarejestrować się do VAT, wynosi 15 600 € (lub 10 251 € za nabywanie towarów z UE).

– Nie istnieje podatek potrącany u źródła od dywidend wypłacanych przez firmę cypryjską swoim akcjonariuszom będącym rezydentami spoza Cypru. Nie obowiązuje podatek u źródła od dywidend otrzymanych od firm zależnych UE.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem specjalistów ds. tworzenia firm na Cyprze, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług lub spersonalizowanej oferty.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w innych europejskich krajach, takiej jak otwieranie firmy na Malcie, skontaktuj się z naszymi partnerami w tych krajach. Zapewnią ci oni najlepszą poradę prawną i spersonalizowane doradztwo.

Na indywidualną ofertą, prosimy o kontakt z naszą firmą środków włączenia do Cypru.