Rodzaje firm cypryjskich

Prywatna firma z ograniczoną odpowiedzialnością na Cyprze (LTD) Ten rodzaj firmy jest najbardziej popularny na Cyprze. Nie wymaga się tu minimalnego kapitału zakładowego. Konieczne jest ustanowienie od jednego do 50 akcjonariuszy podczas zakładania LTD na Cyprze. Wypuszczają one akcje nieprzenoszalne i podlegają zobowiązaniom spółki jedynie w zakresie ich wkładu. Prywatna…
Read More
Zakładanie firmy IT na Cyprze

Zakładanie firmy IT na Cyprze

Inwestuj na Cyprze Cypr jest dobrą lokalizacją dla inwestycji zagranicznych wspieranych w kraju. Obywatele UE są w stanie rozpocząć działalność na Cyprze bez żadnych ograniczeń. Jeśli chcesz założyć firmę IT na Cyprze, musisz przejść przez wszystkie zwykłe kroki związane z otwieraniem firmy. Nasi eksperci pomogą ci zarejestrować firmę na Cyprze,…
Read More

Najbardziej atrakcyjne branże inwestycyjne na Cyprze

Na pierwszy rzut oka trzy najważniejsze zalety inwestowania na Cyprze to strategiczne położenie, system prawny zgodny z prawodawstwem UE oraz atrakcyjny i skuteczny system podatkowy. Zagraniczni inwestorzy decydujący się otworzyć tutaj firmę, często decydują się również na mieszkanie na Cyprze, ponieważ oferuje on znacznie więcej niż tylko możliwości inwestycyjne, oferuje…
Read More

Podatek od dywidend na Cyprze

Na Cyprze podatek dywidendowy nie ma zastosowania do nierezydentów, zarówno akcjonariuszy korporacyjnych, jak i osób fizycznych. Podatek od dywidendy obowiązuje, gdy dywidendy są wypłacane przez podatnika będącego rezydentem cypryjskim. Podczas omawiania celów podatkowych firmę uznaje się za podmiot będący rezydentem cypryjskim, jeżeli ma siedzibę zarządu na Cyprze. Podobnie osoba fizyczna…
Read More

Podatek dochodowy od firm na Cyprze

Firmy utworzone na Cyprze muszą przestrzegać zasad i przepisów podatkowych i płacić podatek od podmiotów prawnych. Cypr ma korzystny system opodatkowania i jest to jeden z powodów, dla których wielu zagranicznych inwestorów jest zainteresowanych rejestracją firm na Cyprze. Podatek od osób prawnych na Cyprze ma jeden z najniższych wskaźników w…
Read More

Otwieranie oddziału kontra filii na Cyprze

Cypr ma bardzo atrakcyjny system podatkowy, a stawki podatkowe, według standardów międzynarodowych, uważane są za niskie. Jest to jeden z powodów, dla których zagraniczni inwestorzy decydują się na otwarcie oddziałów lub spółek zależnych na Cyprze w celu ustalenia obecności swoich międzynarodowych firm. Cypr podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z…
Read More

VAT na Cyprze

Stawki VAT na Cyprze Podatek od wartości dodanej (VAT) jest obowiązkowy na Cyprze dla każdego rodzaju firmy dostarczającej towary lub usługi na Cyprze. Różne stawki podatku VAT obowiązują w zależności od rodzaju produktu i są one następujące: standardowa stawka wynosi 19% (wzrost z 18%), a obniżona stawka wynosi 9% (wzrost…
Read More

Otwieranie spółki zależnej na Cyprze

Cypr ma nowoczesne offshorowe ustawodawstwo, stabilną jurysdykcję i najniższą stawkę podatkową od osób prawnych w Europie (10%). W tych korzystnych warunkach jedną z możliwości biznesowych na Cyprze są spółki zależne reprezentujące podmioty, które są własnością i są zarządzane przez spółkę dominującą, która posiada ponad 50% udziałów. Otwarcie filii na Cyprze…
Read More

Otwieranie konta bankowego na Cyprze

Zagraniczni inwestorzy chcący otworzyć firmę na Cyprze, będą musieli otworzyć rachunek bankowy dla firmy, aby zdeponować na nim niezbędny minimalny kapitał zakładowy. Osoby pracujące i mieszkające na Cyprze mogą również otworzyć konto bankowe do użytku osobistego. Cypr wszedł do strefy euro w styczniu 2008 r., A oficjalną walutą jest Euro.…
Read More

Firma holdingowa na Cyprze

Firma holdingowa na Cyprze nie tworzy samych towarów ani usług, ale zarządza lub posiada zapasy innych firm. Firmy holdingowe pozwalają właścicielom kontrolować więcej niż jedną firmę. Ten rodzaj firmy na Cyprze korzysta ze wszystkich przywilejów wynikających z korzystnego systemu podatkowego i może być zaangażowany w różne rodzaje działalności gospodarczej. Firma…
Read More