We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Otwieranie oddziału na Cyprze

Cypr jest postrzegany przez wielu właścicieli firm jako bardzo atrakcyjny kraj do lokowania swoich inwestycji ze względu na wiele zalet fiskalnych, jakie oferuje. Chociaż rząd cypryjski zachęca do inwestycji zagranicznych, zezwala on jedynie przedstawicielom rezydentom, upoważnionym przez pełnomocnika, do zakładania oddziałów na terenie kraju. Wymaga również dowodu posiadania siedziby firmy.

Chociaż założenie cypryjskiego oddziału jest takie samo jak procedura rejestracji nowej firmy czy choćby spółki zależnej, to ten podmiot jest bardzo odmiennym rodzajem struktury. Na przykład oddział nie ma samodzielnej osobowości prawnej, ale jest raczej rozszerzeniem matczynej firmy, która jest całkowicie odpowiedzialna za długi i zobowiązania oddziału, ale może również zarządzać swoim zyskiem.

Pierwszym krokiem do otwarcia oddziału na Cyprze jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, notarialnego statutu firmy i założenie konta bankowego na jej nazwę. Konieczne jest również uzyskanie dokumentu potwierdzającego lokatę kapitału. Nazwa oddziału, która powinna być taka sama jak nazwa firmy macierzystej, musi być zarejestrowana jako znak towarowy.

Przed rozpoczęciem procedury rejestracji oddziału w Dzienniku Rejestrów Firm na Cyprze, pełnomocnik powinien wyznaczyć przedstawiciela w celu przeprowadzenia procesu założenia. Przedstawiciel będzie musiał złożyć wniosek wraz z następującymi dokumentami:

  • notarialny statut macierzystej firmy
  • nazwiska dyrektorów i akcjonariuszy firmy
  • zaświadczenie rejestracji firmy macierzystej, wydany przez odpowiednią instytucję w jej kraju

W Ministerstwie Handlu otwarto punkt kompleksowej obsługi, w którym dostępny jest przedstawiciel Ministerstwa Handlu, jednak większość spraw jest rozwiązywana w samym rejestrze. W ciągu dwóch lub trzech dni Rejestr może wystawić w imieniu wnioskodawcy Zaświadczenie Założenia dla oddziału, wraz z Zaświadczeniem Rejestracji i Zaświadczenie Dyrektorów i Akcjonariuszy.

Z Zaświadczeniem Rejestracji przedstawiciel musi udać się do Ministerstwa Handlu i złożyć wniosek o rejestrację podatkową. Odpowiedni plik musi również zawierać listę wszystkich nazw dyrektorów i akcjonariuszy oraz szczegółowy opis działalności macierzystej firmy. Właściciel oddziału musi jednocześnie złożyć wniosek o rejestrację podatku VAT. Jeśli firma ta zamierza zatrudniać pracowników, musi upewnić się, że każda z nich jest zgłoszona do opieki zdrowotnej, emerytury, ubezpieczenia i innych świadczeń. Skontaktuj się z naszymi specjalistami zakładania firm, aby uzyskać więcej informacji na temat każdej procedury rejestracji.

Chociaż założenie oddziału na Cyprze jest prostym i przystępnym procesem, cała procedura może trwać do dwóch tygodni, w zależności od harmonogramu notariusza i banku. Jesteśmy tutaj, aby dostarczyć klientom wszelkich niezbędnych informacji na temat procedur zakładania firm na Cyprze.