We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Podatek od dywidend na Cyprze

Na Cyprze podatek dywidendowy nie ma zastosowania do nierezydentów, zarówno akcjonariuszy korporacyjnych, jak i osób fizycznych. Podatek od dywidendy obowiązuje, gdy dywidendy są wypłacane przez podatnika będącego rezydentem cypryjskim. Podczas omawiania celów podatkowych firmę uznaje się za podmiot będący rezydentem cypryjskim, jeżeli ma siedzibę zarządu na Cyprze. Podobnie osoba fizyczna jest cypryjskim podatnikiem, jeśli mieszka na Cyprze przez ponad 183 dni w jednym roku podatkowym.

Firmy holdingowe na Cyprze nie muszą płacić podatków u źródła od dywidend, z wyjątkiem kilku przypadków opisanych poniżej. Nasi cypryjscy specjaliści ds. tworzenia firm są dostępni w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących szczegółowych informacji dla firm i osób podlegających podatkowi.

Opodatkowanie dywidend na Cyprze

Jak stwierdzono powyżej, dywidendy są zazwyczaj zwolnione z podatku na Cyprze, chyba że otrzymają je spółki cypryjskie lub osoby fizyczne. Dywidendy otrzymane przez firmę holdingową od jej spółek zależnych będą opodatkowane zgodnie z krajem rezydencji płatnika. W tym przypadku ma zastosowanie dyrektywa Parent-Subsidiary, a jeśli firmy spełnią wszystkie warunki, dywidenda zostanie otrzymana bez podatku. Gdy dywidenda nie pochodzi z kraju, z którym Cypr podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, krajowa stawka opodatkowania dywidend obowiązująca w kraju pochodzenia będzie miała zastosowanie do dywidend.

W przypadku otrzymywania dywidend od firm zagranicznych, będących podmiotami prawnymi z UE lub spoza UE, podatek od dochodu nie ma zastosowania do dochodów z tytułu dywidend. Zwolnienie ze specjalnego wkładu na obronę ma również zastosowanie, pod pewnymi warunkami. Nasi specjaliści ds. zakładania firm na Cyprze udzielą ci bardziej szczegółowych informacji na temat wspomnianego wcześniej podatku od obrony.

Inne podatki na Cyprze

Po zakończeniu procesu rejestracji firmy na Cyprze, każdy podmiot prawny staje się zarejestrowanym podatnikiem. Najważniejsze podatki dla firm na Cyprze to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT, specjalna składka na obronę lub podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązujący dla osób fizycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rejestracji firmy na Cyprze i inne szczegóły dotyczące podatków, prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej firmy na Cyprze.