We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Rodzaje firm cypryjskich

Prywatna firma z ograniczoną odpowiedzialnością na Cyprze (LTD)

Ten rodzaj firmy jest najbardziej popularny na Cyprze. Nie wymaga się tu minimalnego kapitału zakładowego. Konieczne jest ustanowienie od jednego do 50 akcjonariuszy podczas zakładania LTD na Cyprze. Wypuszczają one akcje nieprzenoszalne i podlegają zobowiązaniom spółki jedynie w zakresie ich wkładu. Prywatna firma, która jest w całości własnością inwestorów zagranicznych, jest również znana jako firma offshore lub International Business Company.

Publiczna cypryjska firma ograniczona udziałami (PLC)

Publiczna firma akcyjna na Cyprze jest dość podobna do prywatnej spółki akcyjnej. Różnica polega jednak na tym, że akcje są zbywalne bez ograniczeń i może być ich tyle, ile zapragną mieć udziałowcy. Zakładanie publicznej firmy akcyjnej wymaga co najmniej 15 000 CYP jako kapitału początkowego.

Cypryjska firma ograniczona gwarancją

Firma ograniczona akcjami ma strukturę podobną do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale zwykle jest to rodzaj spółki utworzonej na potrzeby non-profit i akcji charytatywnych.

Cypryjska spółka jawna

Spółkę jawną na Cyprze może utworzyć od dwóch do dwudziestu osób. Rejestracja partnerów w Rejestrze Partnerskim jest obowiązkiem. Nie jest wymagany kapitał ani audytorzy. Partnerzy są w pełni odpowiedzialni za to partnerstwo w zakresie swoich prywatnych aktywów.

Cypryjska spółka komandytowa

Różnica między spółką jawną a spółką komandytową polega na tym, że ta ostatnia musi mieć komplementariusza, który ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki i co najmniej jednego komandytariusza odpowiedzialnego za swój wkład. Podobnie jak spółka jawna, spółka komandytowa wymaga co najmniej dwóch partnerów, którzy muszą zarejestrować się w Rejestrze Partnerskim.

Cypryjska jednoosobowa własność

Główną cechą charakterystyczną firmy jednoosobowej zarejestrowanej na Cyprze jest prowadzenie firmy przez jednego członka ponoszącego pełną odpowiedzialność. To prosty i nieformalny rodzaj działalności, ale nadal musi zarejestrować się w Rejestrze Partnerskim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów firm, które można otworzyć na Cyprze lub spraw dotyczących podatków, które muszą być zapłacone przez przedsiębiorców, prosimy o kontakt z naszymi cypryjskimi specjalistami ds. otwierania firm.