Podatek od dywidend na Cyprze

Na Cyprze podatek dywidendowy nie ma zastosowania do nierezydentów, zarówno akcjonariuszy korporacyjnych, jak i osób fizycznych. Podatek od dywidendy obowiązuje, gdy dywidendy są wypłacane przez podatnika będącego rezydentem cypryjskim. Podczas omawiania celów podatkowych firmę uznaje się za podmiot będący rezydentem cypryjskim, jeżeli ma siedzibę zarządu na Cyprze. Podobnie osoba fizyczna…
Read More