Zakładanie firmy offshore na Cyprze

Firma offshore to firma założona poza krajem, w której właściciel mieszka i płaci podatki. Firmę offshore można założyć w jednym lub kilku krajach, a główną przyczyną utworzenia spółki offshore na Cyprze jest ochrona aktywów i obniżenie podatków. Rodzaje firm offshore na Cyprze to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział, spółka jawna…
Read More