We use cookies for statistical purposes.

 • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
 • clients@lawyers-cyprus.com
 • +357 24 656 406
Our Articles

VAT na Cyprze

Stawki VAT na Cyprze

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest obowiązkowy na Cyprze dla każdego rodzaju firmy dostarczającej towary lub usługi na Cyprze. Różne stawki podatku VAT obowiązują w zależności od rodzaju produktu i są one następujące: standardowa stawka wynosi 19% (wzrost z 18%), a obniżona stawka wynosi 9% (wzrost z 8%). Stawka podstawowa dotyczy wszystkich towarów lub usług, które nie podlegają obniżonej stawce, stawce zerowej lub są zwolnione z podatku VAT łącznie.

Nasi cypryjscy eksperci ds. otwierania firm udzielą ci szczegółowych informacji na temat wymogów VAT dla twojego rodzaju działalności na Cyprze. Firmy wykonujące działalność importową i eksportową na Cyprze mogą być zwolnione z podatku VAT pod pewnymi warunkami.

Obniżone stawki podatku VAT na Cyprze

Obniżona stawka w wysokości 9% dotyczy różnych usług, głównie tych związanych z sektorem turystycznym i firmami komercjalizującymi żywność i napoje. Obniżona stawka jest dostępna dla:

 • – usługi restauracyjne i cateringowe (w tym różnego rodzaju napoje alkoholowe i bezalkoholowe);
 • – usługi zakwaterowania (hotele, hostele, lokale turystyczne i wszelkie inne podobne obiekty);
 • – transport pasażerski taksówkami i transport pasażerski autobusami;

Kolejna obniżona 5% stawka dotyczy:

 • – dostawa artykułów spożywczych;
 • – dostawa produktów farmaceutycznych;
 • – dostawa książek, broszur, gazet i innych materiałów drukowanych;
 • – dostawa gazu płynnego.

Lista usług zwolnionych z podatku VAT na Cyprze obejmuje:

 • – usługi pocztowe;
 • – edukacja;
 • – usługi kulturalne oferowane przez organizacje non-profit;
 • – loterie;
 • – zdrowie i dobrobyt

Rejestracja do podatku VAT na Cyprze

Każda osoba fizyczna na Cyprze lub firma na Cyprze, która produkuje podlegające opodatkowaniu dostawy powyżej progu 15 600 €, musi zarejestrować się do podatku VAT w cypryjskim rejestrze VAT. Rejestracji można dokonać pod koniec każdego miesiąca, jeżeli wartość podlegających opodatkowaniu dostaw wyprodukowanych w ciągu ostatniego roku przekracza próg lub w dowolnej chwili od wartości wyprodukowanych towarów przekraczających tę wartość w ciągu kolejnych 30 dni.

Przepisy dotyczące podatku VAT obowiązują również firmy cypryjskie niebędące rezydentami, jeżeli dokonują one dostaw podlegających opodatkowaniu w kraju. W tym celu firmy niebędące rezydentami mogą wyznaczyć przedstawiciela lub złożyć wniosek o lokalną rejestrację podatku VAT. Konkretne warunki obowiązują firmy niebędące rezydentami, które nie są zarejestrowane na potrzeby podatku VAT na Cyprze, ale produkują i dostarczają towary z innych krajów UE, a ich wartość przekracza pewną kwotę rocznie. Nasi specjaliści ds. zakładania firm cypryjskich udzielą ci dodatkowych informacji, jeśli prowadzisz sprzedaż na odległość.

Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat podatku VAT na Cyprze i jak firma cypryjska musi przestrzegać przepisów, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami na Cyprze. Pomożemy ci w kwestiach podatkowych.