We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Zakładanie firmy offshore na Cyprze

Firma offshore to firma założona poza krajem, w której właściciel mieszka i płaci podatki. Firmę offshore można założyć w jednym lub kilku krajach, a główną przyczyną utworzenia spółki offshore na Cyprze jest ochrona aktywów i obniżenie podatków.

Rodzaje firm offshore na Cyprze to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział, spółka jawna lub komandytowa, oddział bankowości offshore, spółka ubezpieczeniowa typu offshore captive, spółka świadcząca usługi finansowe offshore i przedsiębiorstwo spedycyjne.

Cypr preferowany jest głównie z dwóch powodów:

1) Tworzenie struktur holdingowych: na przykład dla firm, które chcą rozszerzyć działalność na większą liczbę krajów, Cypr jest bardzo odpowiednim miejscem docelowym do założenia firmy macierzystej;

2) Utworzenie cypryjskich spółek handlowych o niskim podatku od osób prawnych (12,5%) i 0% podatku od dywidend, a także o niskich opłatach za zarządzanie przedsiębiorstwem.

Warunki do założenia firmy offshore na Cyprze

Aby otworzyć firmę offshore na Cyprze, zagraniczne przedsiębiorstwo musi spełnić pewne warunki. Nie ma szczególnych wymagań dla akcjonariuszy i dyrektorów dowolnej narodowości lub miejsca zamieszkania. Jeśli pożądana jest anonimowość, można ją uzyskać za pośrednictwem akcjonariuszy nominowanych, ale Bank Centralny musi zostać poinformowany, kim beneficjenci są.

Podatki dla firm offshore na Cyprze

Cypryjskie podatki dla firm mające zastosowanie do firm w głębi lądu, są zwykle stosowane również w odniesieniu do przedsiębiorstw offshore. Podatek od zysków dla firm offshore i oddziałów z zarządem na Cyprze wynosi 12,5% i jest to jedna z najniższych stawek podatkowych w Europie. Nie ma podatków potrącanych u źródła od dywidendy, odsetki lub tantiemy wypłacane przez spółki offshore. Cypr ma także rozszerzoną sieć traktatów, aby uniknąć podwójnego opodatkowania obejmującego ponad 45 krajów.

Firmy offshore nie mogą prowadzić z mieszkańcami działalności handlowej na terytorium Cypru. Jedyne działania, jakie może wykonywać firma offshore dotyczą zarządzania i kontroli biznesu.

Jeśli chcesz założyć firmę na Cyprze i potrzebujesz porady prawnej, aby wybrać odpowiedni rodzaj firmy, możesz skontaktować się z naszymi ekspertami w zakresie tworzenia firm.