We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406

Kıbrıs’ta Şirket açın

Yeni bir Kıbrıs şirketine yatırım yapın

Kıbrıs, düşük vergi cenneti, istikrarlı bir ekonomi ve her türlü yatırım için avantajlı bir bölge, yabancı yatırımcılara kayda değer fırsatlar sunan önemli bir Avrupa iş merkezidir. Kıbrıs’ta şirket kayıt prosedürü, basit ve anlaşılır bir yapıya sahip olan tüm işletmeler için temel olarak aynıdır.

Kıbrıs’ta şirket oluşumu prosedürü, imza sözleşmeleri, pasaport kopyaları, formlar vb. şirket için gerekli olan esas sözleşme ve diğer belgelerin hazırlanmasını içerir. Şirket sahiplerin ayrıca yerel bir notere gitmeleri, şirketlerine bir ofis bulmaları ve bir banka hesabı açmaları gerekebilir. Yeni iş birliği için bir Kıbrıslı muhasebeci de gerekli olacaktır.

Uzmanlarımız tarafından açıklanan ve Kıbrıs için geçerli olan şirket türleri:

– Limited Şirket (Sınırlı Sorumluluk) – Kıbrıs’ta, aynı zamanda LTD olarak da adlandırılan bu şirket türü, hisse türlerine ve şirketin büyüklüğüne bağlı olarak halka açık ya da özel olabilir. Özel limited şirketler asgari başlangıç sermayesine ihtiyaç duymazlar, ancak kamuya açık limited bir şirket kurmak için en az 15.000 Avro’ya ihtiyaç vardır. Her iki tip de bir veya daha fazla hissedar tarafından oluşturulabilir.

– Şube, İştirak veya Temsilcilik Ofisi – bu türler ya ana şirketten ayrı olarak ya da ana şirketin bir uzantısı olarak Kıbrıs’ta oluşturulabilir. Belirtilen her bir tür için, şirket kurucuları tarafından karşılanması gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Kıbrıs’ta şirket oluşumundaki uzmanlarımız, yukarıda sunulan iş formlarından birini oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Özel Limited Şirket (LTD):

Bu şirket türü, Kıbrıs’ta en yaygın şekilde kullanılan bir şirket türüdür ve bir veya 50 kişiye kadar ortak tarafından kurulmaktadır. Şirket, Kıbrıs’ta bir kayıtlı ofise ve bir yerel şirket sekreterine sahip olmalıdır. Hissedarlar, nominal değer verilen ve devredilemeyen parasal ya da parasal olmayan hisseleri taahhüt ederler. Hisseleri ile sınırlı özel bir şirketin üyeleri, sadece hisselerinin nominal değerinin ölçüsüne kadar şirketin borç ve yükümlülüklerinden sorumludur. Özel bir şirkette hisselerin sınırlı olduğu asgari sermaye yoktur. Bu tür bir şirketi açmak için yardıma ihtiyacınız olması halinde, Kıbrıs’ta bulunan şirket kurma uzmanlarımıza güvenebilirsiniz.

Kıbrıs’ta Halka Açık Limited Şirket (PLC)’in kurulması

Halka açık limited şirketi, hisselerin serbestçe devredilebileceği ve azami ortak sayısı konusunda bir kısıtlama bulunmadığı sürece, hisseleri ile sınırlı özel bir şirket gibi çalışır. Halka açık limited şirketin asgari sermayesi 15.000 Avro’luk hisse ile sınırlandırılmıştır.

Kıbrıs’ta bir Şube, İştirak veya Temsilcilik Ofisi Kurulması: Yabancı bir şirket Kıbrıs’ta şube açabilir. Bunlar, ana şirketten (yabancı şirkete hissedar olarak sahip olan Kıbrıslı şirketten) veya Kıbrıs’ta bulunan ana şirketin uzantılarından ayrı kuruluşlar olarak kurulabilir. Ayrıca İştirak şeklinde Kıbrıs pazarına girmek de popüler bir seçenekler arasındadır.

KDV kaydı sadece bu vergiye tabi olan faaliyetleri gerçekleştiren ticari şirketler için zorunludur. Firmanızı KDV için kaydettirmeniz gerekiyorsa, Kıbrıs bulunan danışmanlarımız size yardımcı olacaktır.

Kıbrıs’ta kurulacak yeni bir şirket istihdam sağlamak zorundadır. Kıbrıs’taki işgücü çok iyi eğitilmiş olduğundan, iş ve kariyer siteleri ve işe alım ajansları ile iş birliği içinde iseniz, işe alım zor bir süreç değildir. Kıbrıs’ta ortalama aylık maaş oldukça yüksektir ve bir çalışan yaklaşık 1.800 Avro kazanmaktadır.

Kıbrıs hakkında temel bilgiler

  • Kıbrıs’ta kayıtlı şirketler için standart kurumlar vergisi oranı, Avrupa’daki en düşük oranlardan biri olan% 12,5’tir.
  • Standart KDV oranı% 19’dur, ancak% 8 ve% 5 oranında azaltılmış bir oran vardır. Sıfır KDV oranının uygulandığı bazı hizmetler ve ürünler de vardır. Bir şirketin KDV’ye tabi olması için zorunlu alan asgari yıllık cirosu 15.600 Avro’dur (veya AB mallarının alınması için 10.251 Avro).
  • Bir Kıbrıs şirketi tarafından Kıbrıs’ta yerleşik olmayan hissedarlara ödenen temettü tutarı üzerinden stopaj vergisi yoktur ve AB bağlı ortaklıklarından alınan temettüler üzerinden stopaj uygulanmaz.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi ya da kişiselleştirilmiş bir teklif için sizi, Kıbrıs’ta şirket oluşturma konularında uzman ekibimizle görüşmeye davet ediyoruz.

Diğer Avrupa ülkelerinde, Malta’da örneğin, yasal hizmetlere ihtiyacınız olduğunda, lütfen bu ülkelerdeki ortaklarımızla iletişime geçin ve sizin için en iyi hukuki danışmanlık ve kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetinden yararlanın.

Kişiselleştirilmiş teklif için, Kıbrıs’ta firmamız şirketleşme ajanları ile irtibata geçiniz.