We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Kıbrıs’ta bağlı kuruluş açmak

Kıbrıs’ta bağlı kuruluş açmak

Kıbrıs’ta modern bir offshore mevzuatı, istikrarlı bir yargı yetkisi ve Avrupa’daki en düşük kurumlar vergisi oranı (% 12,5) bulunmaktadır. Bu avantajlı koşullar ile Kıbrıs’taki iş fırsatlarından biri, ana şirket tarafından sahip olunan ve yönetilen şirketlerin hisselerinin % 50’sinden fazlasını oluşturan bağlı şirketleri temsil eden şirketlerdir.

Kıbrıs’ta bir bağlı kuruluşun açılması, kredi ve vergi sistemleri açısından korunmasına ilişkin Kıbrıs politikalarından sağlayabileceği faydalar göz önünde bulundurularak, yabancı bir yatırımcının tercihi olabilir. Bağlı kuruluş, tüzel kişilik olarak kabul edilir ve bu nedenle kendi defter kayıtlarını tutmalıdır. Mali hesaplar ve yıllık denetim raporu Şirketler Kanunu ile zorunlu olup ve yerel Vergi Dairelerine ve Kıbrıs Şirket Siciline tescil gereklidir.

Kıbrıs’ta bir bağlı kuruluşun organize edilebileceği formlar şunlardır:

Özel limited şirket hisseleri (LTD) ve halka açık limited şirket hisseleri (PLC). İlk durumda, pay sahiplerinin sayısı 1 ile 50 arasında olabilirken, halka açık limited şirketler için hissedar sayısı ile ilgili bir sınırlama yoktur. Bu iki tür Kıbrıs şirketi arasındaki bir başka fark, gerekli sermaye ile ilgilidir: halka açık şirketleri için asgari sermaye 15.000 Avro iken, özel limited şirketleri için sermaye için asgari gereklilik yoktur.

Bir bağlı kuruluşun Kıbrıs’ta tescili 10 ila 18 iş günü sürebilir ve sürecin ilk adımı şirket için bir isim seçmek ve Şirket Tesciline sunmaktır. Onay alındıktan sonra (cevap 3 ila 6 iş günü sürebilir) kayıt işlemine devam edilebilir. Bir sonraki adım, pay sahiplerinin bilgisine ve ayrıca yönetim kurulu üyelerine, şirket adına ve adresine ve faaliyetlerine ilişkin belgeleri bir avukatın uygunluk beyannamesi ile birlikte sunmaktır.

Başvurunuza bir cevap olarak aşağıdaki sertifikalar verilecektir:

• Kuruluş belgesi,

• Hissedarlar Sertifikası,

• Direktörler ve Sekreterlik Sertifikası

• Kayıtlı Ofis Adresi Sertifikası.

Kıbrıs’taki bağlı şirket daha sonra aşağıdaki bakanlıklara kaydedilmelidir: Kurumlar vergisi (bir şirketin yıllık karı üzerinden alınan vergi) için Ticaret Bakanlığı, KDV için Maliye Bakanlığı ve Sosyal Katkı için Çalışma Bakanlığı.

Daha fazla bilgi ve Kıbrıs’ta bağlı şirket kurulması ile ilgili prosedür ve yönetmeliklere ilişkin kişisel danışmanlık için şirket kurma uzmanlarımızla irtibata geçiniz.