We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Kıbrıs’ta bir Offshore Şirketi Kurmak

Offshore şirket, mal sahibinin yurt dışında yerleşik olarak gösterildiği ve vergisinin yurt dışında ödendiği bir şirkettir. Offshore şirketler bir veya daha fazla ülkede kurulabilir ve Kıbrıs’ta bir offshore şirketi kurmak için temel sebepler varlıkların ve vergi indirimlerinin korunmasıdır.

Kıbrıs’ta bulunan offshore şirket türleri arasında, limited şirket, şube, genel veya limited ortaklık, offshore bankacılık birimi, offshore sigorta şirketi, offshore finans hizmetleri şirketi ve nakliye firmaları bulunmaktadır.

Kıbrıs başlıca 2 sebepten dolayı tercih edilmektedir:

1) Holding yapılarını kurmak: Örneğin, daha fazla sayıda ülkeye yayılmak isteyen şirketler için, Kıbrıs, ana şirketinizi kurmak için çok uygun bir yerdir;

2) Düşük kurumlar vergisi (,5), %0 temettü vergisi ve düşük şirket yönetim ücretleri nedeniyle Kıbrıs tercih edilmektedir.

Kıbrıs’ta bir offshore şirketi kurma şartları

Kıbrıs’ta bir offshore şirketi açmak için yabancı şirketler bazı şartlara uymak zorundadır. Herhangi bir vatandaşlık veya hissedarların ve yöneticilerin ikametgahı gibi özel şartlar bulunmamaktadır. Anonimlik istendiğinde, aday hissedarların kullanılması ile elde edilebilir, ancak Merkez Bankası, bu konuda bilgilendirilmelidir.

Kıbrıs’ta offshore şirketler için vergiler

Yurt içi şirketlere uygulanan şirket vergileri, genellikle offshore işletmelerine de uygulanır. Kıbrıs’ta bir yönetim kurulu ile offshore şirketleri ve şubeleri için kurumlar vergisi % 12,5’tir ve Avrupa’daki en düşük vergi oranlarından biridir. Offshore şirketleri tarafından ödenen temettüler, faizler veya telif hakları için stopaj vergisi yoktur. Kıbrıs’ta ayrıca 45’ten fazla ülkeyi içeren çifte vergilendirmeyi önlemek için genişletilmiş bir antlaşma ağı bulunmaktadır.

Offshore şirketlerinin, Kıbrıs sakinleri ile ülke topraklarında ticaret faaliyetlerin yürütmesine izin verilmemektedir. Bir offshore şirketinin Kıbrıs’ta yapması gereken tek faaliyet, işletmenin yönetim ve kontrolünü ifade eder.

Kıbrıs’ta bir iş kurmak ve uygun şirket türünü seçmek için yasal tavsiyeye ihtiyacınız varsa, şirket oluşumunda uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.