We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Kıbrıs’ta bir şube açılması

Kıbrıs, birçok işletme sahibi tarafından, sunduğu birçok mali avantajdan dolayı yatırımlar için çekici bir ülke olarak kabul edilmektedir. Kıbrıs Hükümeti, yabancı yatırımları teşvik etse de, yalnızca vekalet yoluyla yetkilendirilmiş yerleşik temsilcilerin ülke içinde şubeler kurmalarına izin verilmektedir. Ayrıca, şube kurulması için kayıtlı bir ofisin kanıtı gerekmektedir.

Kıbrıs’ta bir şubenin kurulması, yeni bir şirketin veya bir yan kuruluşun kayıt prosedürüyle aynı olmasına rağmen, bu varlık çok farklı bir yapı türüdür. Örneğin, şube kendi başına tüzel kişiliğe sahip olmamasına rağmen, şubenin borç ve yükümlülüklerinden tamamen sorumlu, kârını da yönetebilen ana şirketin uzantısıdır.

Kıbrıs’ta bir şube açmak için ilk adım, gerekli belgeleri hazırlamak, Şirket Esas Sözleşmesi’ni noter tasdik etmek ve şube adına bir banka hesabı oluşturmaktır. Ayrıca, sermaye tutarını belgeleyen bir belgenin alınması zorunludur. Ana şirketin adıyla aynı olması gereken şubenin adı, ticari marka olarak kaydedilmelidir.

Şubenin Kıbrıs’taki Resmi Tescil Kuruluşu ile kayıt işlemine başlamadan önce, kuruluş sürecini yürütmek üzere vekâletname aracılığıyla bir temsilci atanmalıdır. Temsilcinin aşağıdaki belgelerle birlikte bir başvuruda bulunması gerekmektedir:

  • · Ana şirkete ait noter tasdikli Ana Sözleşme
  • · Şirket yöneticileri ve hissedarların isimleri
  • · Ülkenin ilgili kuruluşu tarafından verilen ana şirketin Kayıt Sertifikası

Ticaret Sicili’nin için Ticaret Bakanlığı’nda bir adet tekil başvuru merkezi bulunmaktadır, ancak sorunların büyük çoğunluğu Sicil Memurluğunda çözülmektedir. İki veya üç gün içinde Sicil, başvuru sahibi adına, bir Sertifika Sertifikası ve Sertifika ve Hissedarlar Belgesi ile birlikte şube için bir Ortaklık Sertifikası düzenleyebilir.

Bu Kayıt Sertifikası ile şirket temsilcisi Ticaret Bakanlığı’na gitmeli ve vergi tescil başvurusunda bulunmalıdır. İlgili dosyada ayrıca tüm yöneticilerin ve hissedarların adlarının yer aldığı bir liste ve ana şirketin etkinliklerinin ayrıntılı bir açıklaması yer almalıdır. Şube kurucusu aynı zamanda KDV için de dosya kaydetmelidir. Bu şirket çalışanları işe almak istiyorsa, bunlardan her birinin sağlık hizmetleri, emeklilik, sigorta ve benzeri için kayıtlı olduğundan emin olmalıdır. Her bir kayıt prosedürü hakkında daha fazla bilgi için şirket kurma uzmanlarımızla irtibata geçiniz.

Kıbrıs’ta bir şube kurmak basit ve açık bir süreç olmakla birlikte, tüm kuruluş prosedürleri noter ve bankaların programlarına bağlı olarak iki hafta sürebilir. Müşterilere, Kıbrıs’ta şirket oluşturma prosedürleri hakkında gerekli tüm bilgileri sağlamak için buradayız.