We use cookies for statistical purposes.

 • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
 • clients@lawyers-cyprus.com
 • +357 24 656 406
Our Articles

Kıbrıs’ta Kurumlar Vergisi

Kıbrıs’ta bulunan yerleşik şirketler, vergilendirme için kurallara ve yönetmeliklere uymalı ve kurumlar vergisini ödemelidirler. Kıbrıs’ın elverişli bir vergi rejimi vardır ve bu da yabancı yatırımcıların Kıbrıs’ta şirket siciline ilgi duymasının nedenlerinden biridir. Kıbrıs’taki kurumlar vergisi, Avrupa Birliği’nde en düşük oranlardan birine sahip (% 12,5.) olup Kıbrıs vergilendirme rejimi olarak AB yasaları gözlemlenmekte ve ayrıca OECD tavsiyelerine uyulmaktadır. Sıklıkla, Kıbrıs’taki şirketler, ülkede iş yaparken vergi uyumu konusunda Kıbrıs’taki bulunan ve şirket kuruluşu konusunda uzman kurumlardan hizmet talep ederler.

Kıbrıs’ta kurumlar vergisi

,5 oranındaki kurumlar vergisi, Kıbrıs’ta yerleşik tüm şirketler için geçerlidir. Vergilendirme, tüm vergilendirilebilir kaynaklardan, Kıbrıs’ta ve yurt dışında üretilen gelirlere uygulanır. Bir şirket Kıbrıs’ta yönetilir ve kontrol edilirse, Kıbrıs’ta yerleşik bir tüzel kişilik olarak kabul edilir. Kıbrıs’ta yerleşik olmayan herhangi bir şirket, Kıbrıs’taki bir işyerinde yürütülen faaliyetlerden doğan gelir üzerinden vergilendirilmektedir. Yabancı şirketlerin şubeleri bu tür şirketlere iyi bir örnektir.

Kıbrıs’ta kurumlar vergisinin uygulandığı gelir türleri şunlardır:

 • – menkul kıymet satışından doğan gelir;
 • – temettüler;
 • – yurtdışında daimi bir kuruluşun karı (özel şartlar altında);
 • – şirketin olağan faaliyetlerinden kaynaklanan gelirler

Kıbrıs’ta şirket kurma temsilcimiz, temettü ve menkul kıymetler hakkında vergilendirme ilkelerini detaylandırabilir. Kıbrıs’taki temettü gelirleri, Savunma Özel Katkısına tabi olabilir.

Kıbrıs’taki diğer vergiler

Bazı şirket giderleri kurumlar vergisinden muaf tutulabilir. Bu tür harcamaların örnekleri şunlardır:

 • – Bir iştirak şirketinin sermayesinin% 100’ünün doğrudan veya dolaylı olarak iktisap edilmesi için faiz gideri -% 100 belirli koşullar altında indirilemez;
 • – sahip olunan maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen net telif gelirleri -% 80 oranında düşülebilir;
 • – Bazı hayır kurumlarına yapılan bağışlar -% 100 düşülebilir;
 • – İşverenin sosyal sigortaya yaptığı katkılar -% 100 düşülebilir.

Belirtilen kurumlar vergisi muafiyetleri, belirli koşullar altında uygulanmaktadır ve Kıbrıs’taki yatırımcılar bu konudaki stratejilerle ilgilenebilir. Bu amaçla Kıbrıslı şirket kurma temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Kıbrıs’ta şirket kurma konusuna ilgi duyuyorsanız, diğer tüm bilgilerimizle sizlere yardımcı olabiliriz.