We use cookies for statistical purposes.

  • 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus
  • clients@lawyers-cyprus.com
  • +357 24 656 406
Our Articles

Kıbrıs’ta Temettü Vergisi

Kıbrıs’ta temettü vergisi, kurumsal şirketler veya şahıs şirketlerinden yerleşik olmayanlar için geçerli değildir. Bir temettü vergisi, bir Kıbrıs’ta yerleşik vergi mükellefi tarafından kâr payı dağıtıldığında uygulanır. Vergi amaçları tartışılırken, yönetim merkezinin Kıbrıs’ta bulunduğu yerleşik bir şirket, bir Kıbrıs sakini şirketi olarak kabul edilir. Aynı şekilde, bir kişi Kıbrıs’ta bir vergi yılında 183 günden fazla bir süre yaşamışsa, Kıbrıslı bir vergi mükellefi olarak kabul edilir.

Kıbrıs’taki holding şirketleri, aşağıda ayrıntıları verilen birkaç durum dışında, temettü vergisi stopajı ödemek zorunda değildir. Vergi konusu olan şirketler ve bireyler hakkında detaylı bilgi almak istediğinizde, Kıbrıs’ta bulunan şirket kurma uzmanlarımız size yardımcı olacaktır.

Kıbrıs’ta temettü vergisi

Yukarıda belirtildiği gibi, Kıbrıs’ta yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından alınmadıkça, temettüler genellikle Kıbrıs’taki vergiden muaftır. Bir holding şirketi tarafından yan kuruluşlardan alınan temettüler, ödeyenin ikamet ettiği ülkeye göre vergilendirilecektir. Bu durumda Ana Ortaklık Direktif’leri uygulanır ve şirketler tüm şartları yerine getirirlerse, temettü vergisinden muaf tutulur. Temettü, Kıbrıs’ın çifte vergiyi önleme anlaşması imzaladığı bir ülkeden gelmediği takdirde, kaynak ülkede uygulanacak temettülerin vergilendirilmesi için gereken oran temettü için geçerli olacaktır.

Temettüler, AB veya AB üyesi olmayan tüzel kişilerden alındığında, temettü gelirleri üzerinde gelir vergisi uygulanmaz. Savunmaya özel katkıdan muafiyet, belirli koşullara bağlı olarak da geçerlidir. Kıbrıs’ta şirket kurma uzmanlarımız, yukarıda bahsedilen savunma vergisi hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilir.

Kıbrıs’taki diğer vergiler

Kıbrıs’ta şirket tescil işleminin tamamlanmasından sonra, herhangi bir tüzel kişi kayıtlı bir vergi mükellefi olur. Kıbrıs’taki şirketler için en önemli vergiler, kurumlar vergisi, KDV, savunma için özel katkı veya bireyler için geçerli olan kişisel gelir vergisidir.

Kıbrıs’ta şirket tescili ve vergilendirmeyle ilgili diğer ayrıntılar hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Kıbrıs’ta şirket kurma temsilcimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.