Kıbrıs’ta Holding Şirketi kurulması

Kıbrıs'taki bir holding şirketi, mal veya hizmet üretmez, ancak diğer şirketlerin hisse senetlerinin sahibidir veya bu senetleri yönetmekle sorumludur. Holding şirketleri, birden fazla şirketin kontrol edilmesine izin vermektedir. Kıbrıs'taki bu tür bir şirket, elverişli vergi rejiminin tüm faydalarından yararlanır ve çeşitli ticari faaliyetlerde bulunabilir. Kıbrıs'ta bir holding şirketi iki iş…
Read More