Kıbrıs’ta KDV

Kıbrıs'ta mal veya hizmet sağlayan herhangi bir şirket için Kıbrıs'ta katma değer vergisi (KDV) zorunludur. Ürün tipine göre çeşitli KDV oranları uygulanır ve bunlar aşağıdaki gibidir: standart oran% 19'dur (% 18'den yükseltilmiştir) ve indirgenmiş oran% 9'dur (% 8'den yükseltilmiştir). Standart KDV oranı , indirgenmiş KDV’ye tabi olan veya KDV'den tamamen…
Read More