Kıbrıs’ta Kurumlar Vergisi

Kıbrıs'ta bulunan yerleşik şirketler, vergilendirme için kurallara ve yönetmeliklere uymalı ve kurumlar vergisini ödemelidirler. Kıbrıs'ın elverişli bir vergi rejimi vardır ve bu da yabancı yatırımcıların Kıbrıs'ta şirket siciline ilgi duymasının nedenlerinden biridir. Kıbrıs'taki kurumlar vergisi, Avrupa Birliği'nde en düşük oranlardan birine sahip (% 12,5.) olup Kıbrıs vergilendirme rejimi olarak AB…
Read More